Početna > Prakse (stranica 30)

Prakse

Poziv za četiri radionice Foruma mladih sa invaliditetom

Udruženje Forum mladih sa invaliditetom organizuje radionicu za osobe sa invaliditetom koje žele da razviju svoja znanja i veštine i iskoriste mogućnost daljeg usavršavanja i unapređenja konkurentnosti na tržištu rada. Cilj nam je unapređivanje konkurentnosti osoba sa invaliditetom na tržištu rada, doprinos većoj aktivaciji i unapređenje svesti poslodavaca o značaju …

Više o tome »

Napravi prvi AEGEE korak

Trening je interaktivnog tipa. Učesnici će na radionicama razvijati veštine pregovaranja, odnosa sa javnošću, rada u timu, upravljanja vremenom i rešavati studije slučaja. Deo vremena će biti posvećen i predavanju o samoj organizaciji. Ako želite da se prijavite za trening, popunite prijavni formular (za studente iz Beograda) (za studente iz …

Više o tome »

Ko je za turnir u bowlingu?

Planirano je da se oko praznika organizuje Novogodišnji kup na kom su dobrodošli studenti, studentkinje, ali i asistenti i profesori viših škola, fakulteta i akademija u Beogradu. Da li će biti podela na mušku i žensku konkurenciju biće poznato tek na dan takmičenja, s obzirom da u bowlingu oba pola mogu …

Više o tome »

International Graduate Trainee Program 2016 – Delhaize Srbija

Internacionalni program za diplomce se organizuje šestu godinu za redom i mladii su u prilici da kroz njega razvijaju svoj liderski potencijal i da grade karijeru u internacionalnom maloprodajnom lancu kroz brojne zadatke i projekte. Tokom 18 meseci trajanja programa odabrani kandidati će biti u prilici i da borave u …

Više o tome »

Osmeh na dar raspisuje konkurs za nove aktiviste

Aktivnosti budućih aktivista podrazmevaju: * dežurstva na fakultetima i učešće u drugim vidovima delovanja Fondacije na terenu, * rad u sponzorskom, medijskom, organizacionom i logističkom timu Fondacije, u skladu sa vašim mogućnostima i voljom. Obećavamo sticanje neprocenjivog iskustva, znanja i veština u različitim oblastima. Neizbežno ćete steći mnogo novih prijatelja …

Više o tome »

Stipendije Žarana Papić

Prioritet Ženskog fonda je stipendiranje učesnica u programima koji dugoročno doprinose razvoju znanja u Srbiji o rodnim/ženskim pitanjima (Ženske studije u Beogradu i Novom Sadu), kao i značajni rodni i mirovni programi u inostranstvu (Democracy and Diversity Summer Institute in Wroclaw i  International Institute for Peace Education organized by Teachers College of Columbia University). …

Više o tome »

Otvoren novi studentski dom u Novom Sadu

Novootvoreni dom primiće oko 350 studenata koji studiraju na nekom od fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, a koji su osnovno ili srednje obrazovanje stekli na mađarskom jeziku, a u njemu će biti smešteni i srpski studenti iz Mađarske. Novi studentski dom nosi naziv “Kolegijum Evropa”, a izgradnju su finansirale Mađarska vlada …

Više o tome »