Početna > Studentski centar > Kartica za menzu i smeštaj

Kartica za menzu i smeštaj

Studentska kartica služi kao identifikacioni dokument imaoca za plaćanje usluge smeštaja i/ili ishrane i registraciju iskorišćenih obroka.

Svaka studentska kartica sa elektronskim čipom ima rok trajanja od dve godine, uz pravilno čuvanje i uz uslov da student naredne godine ostvari pravo na smeštaj i/ili ishranu, i da se mehanički ne ošteti.

Svaka kartica ima ugrađen elektronski čip na kome su smešteni podaci o studentu. On sadrži i podatke o uplaćenim i iskorišćenim obrocima za studente koji se hrane u studentskim restranima.

Izdaje se jedna kartica na kojoj se vodi zaduženje za smeštaj i/ili ishranu. Studentska kartica Studentskog centra Novi Sad istovremeno predstavlja i EYCA karticu, kao i ISIC karticu i sa njome studenti mogu ostvariti brojne popuste u Srbiji i u inostranstvu. Podaci o vrsti i davanju popusta nalaze se u besplatnoj brošuri koja se predaje svakom imaocu kartice ili na sajtu http://www.gpa.rs/.

Kupovinom studentske kartice sa elektronskim čipom, studenti korisnici usluge smeštaja i/ili ishrane, automatski su osigurani kod osiguravajućeg društva UNIQA.

Šta je potrebno za izdavanje Studentske kartice?

Potrebni su:

1. lična karta,

2. indeks sa upisanim zimskim semestrom (na uvid),

3. popunjen zahtev za izdavanje kartice, overen na fakultetu (dokaz da se student školuje na teret budžeta Republike Srbije),

4. priznanica o uplati troškova za potrebe izrade kartice.

Studenti koji ostvare pravo na smeštaj u studentskom domu prilikom preuzimanja ugovora za smeštaj dobijaju i Zahtev za izdavanje studentske kartice, popunjavaju ga i predaju službeniku Službe smeštaja, Zahtev nije potrebno overiti na fakultetu, student potom potrebno overiti na fakultetu, student potom bude fotografisan. Kartica će biti izrađena i moći će se preuzeti, u najvećem broju slučajeva, istog dana. Student plaća troškove izrade studentske kartice, zajedno sa ostalim troškovima za useljenje, na Blagajni Službe smeštaja.

Preporučujemo još

Studentski smeštaj: Konačna rang lista (NS, SU, SO, ZR)

Objavljena je konačna Rang lista za studente prve godine prvog stepena studija koji su konkurisali …

Jedan komentar

  1. Da li je moguce priloziti pasos umesto licne karte?

Оставите одговор