Početna > “Brucoši“

“Brucoši“

Konkurs za smeštaj u domu za studente I godine traje 15 dana, od 1. do 15. septembra. U ovom roku student mora konkurisati, a za konkurs mora pribaviti više dokumenata.

Kao prvo, morate kupiti prijavu na Konkurs na Blagajni ishrane ili na Blagajni Službe smeštaja koje se nalaze u prizemlju studentskog doma „Slobodan Bajić”, u Ulici dr Sime Miloševića br. 10. Obrazac prijave na konkurs, pored osnovnih podataka o studentu, za studente prve godine prvog stepena studija sadrži podatak da je student prvi put upisan u prvu godinu studija student prvi put upisan u prvu godinu studija na teret budžeta Republike Srbije. Student sam popunjava Obrazac prijave, a overava ga sam popunjava Obrazac prijave, a overava ga odgovorno lice na visokoškolskoj ustanovi.

Sledeći neophodan dokument jesu overene kopije svedočanstava o završenim razredima srednje škole. Morate predati overene kopije, zato što se dokumenti ne vraćaju. Kopije moraju biti overene u nadležnom sudu ili u nadležnoj opštini. Ukoliko su vam originali svedočanstava ostali na fakultetu, treba da u studentskoj službi fakulteta zatražite svedočanstva na revers. Kada kopirate svedočanstva i overite ih, vratićete originale studentskoj službi.

Treći i poslednji dokument koji čini vašu prijavu na Konkurs jeste Uverenje o prihodima po članu porodice studenta za period od 1. januara do 30. juna tekuće godine. Uz Obrazac prijave na Konkurs za smeštaj u studentskim domovima dobićete i Obrazac za uverenje o prihodima koji će vam overiti nadležni opštinski organ u vašem mestu prebivališta. Nije obavezno da vaši prihodi budu prikazani baš na ovom obrascu, Služba smeštaja prihvata i obrasce koje izdaju opštinske vlasti, ali podaci moraju biti prezentovani na jednak način, kao što je to predviđeno u obrascu Studentskog centra.

Da biste imali popunjeno Uverenje o prihodima po članu porodice studenta trebaće vam pomoć vaših roditelja. Naime, to Uverenje predstavlja sažetak više dokumenata, tj neophodno je pribaviti više dokumenata kako bismo na kraju imali ispravno popunjeno i potpuno Uverenje.

1. u vašoj Mesnoj zajednici, Opštini treba da vam se izda potvrda o broju članova vašeg domaćinstva, tzv. „kućna lista”;

2. vaši roditelji treba da, od nadležnih službi u svom preduzeću, zatraže „potvrdu” o prosečnoj zaradi za period januar-jun tekuće godine, tj. za prvih šest meseci.
• roditelji penzioneri svoje prihode prikazuju odreskom za penziju;
• nezaposleni roditelji će dokazati status nezaposlenog lica potvrdom koju izdaje mesno nadležna filijala Nacionalne službe za zapošljavanje.

3. „imovinu” u vlasništvu članova porodice prikazaćete dokumentom koji izdaje Katastar u vašoj Opštini.

Sve prikupljene dokumente (1, 2, 3) morate odneti u Opštinu gde će nadležna služba iskoristiti podatke navedene u njima kako bi izračunala prosečan prihod po članu vašeg domaćinstva.

UKRATKO, AKO STE BRUCOŠ, NEOPHODNA DOKUMENTA ZA PRIJAVU NA KONKURS SU:

1. Prijava za Konkurs (kupuje se na Blagajni ishrane ili na Blagajni Službe smeštaja, ispunjavate je sami, a overavate na vašem fakultetu ili visokoj školi).

2. Overene kopije svedočanstava za sve razrede srednje škole.

3. Uverenje o prihodima po članu porodice studenta, od 1. januara do 30. juna tekuće godine.

ROK ZA PRIJAVU NA KONKURS:
Od 01. septembra do 15 septembra 2011. godine.

KONKURSNE PRIJAVE SE PREDAJU …
… u Službi smeštaja Studentskog centra Novi Sad koja se nalazi u prizemlju studentskog doma „Slobodan Bajić”, u Ulici dr Sime Miloševića br. 10.

Kontakt telefon Službe smeštaja je 021/6350-295.

Оставите одговор

carattia cream

Facebook