Početna > Studentske organizacije (stranica 2)

Studentske organizacije

SO: Studentska Asocijacija UNS (SAUNS)

Studentska asocijacija Univerziteta u Novom Sadu je mlada organizacija čija su osnovna nacela vezana za razvoj i afirmaciju neformalnog obrazovanja na Univerzitetu kao i podizanje akademske, društvene, sportske i ekološke svesti studenata. Veći projekti: Akademska Beba, Univerzitetsko prvenstvo u šahu, Zaštitijada, Grafijada… Adresa: Dr Ilije Djuricica 3, 21000 Novi Sad, Srbija …

Više o tome »

SO: ASVOJ (NS)

ASVOJ (Asocijacija studenata strukovnih studija Vojvodine) je neprofitna nevladina studentska organizacija. Kao jedan od najvažnijih ciljeva imamo uspostavljanje mreže studenata strukovnih studija i njihovo uključivanje u aktivnosti koje će im pružiti podršku u ličnom i profesionalnom razvitku. Danas delujemo na 9 visokih škola u AP Vojvodini. Podsticanjem liderskih sposobnosti želimo …

Više o tome »

SO: Studentska unija FTN-a (NS)

Studentska unija Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu osnovana je prvi put u maju 1997. godine nakon studentskog protesta  96-’97, a današnju uniju kakvu znamo ponovo je osnovana juna 2007. godine, sa ciljem da inicira i aktivno učestvuje u kulturnom, društvenom i etičkom preobražaju Univerziteta, kao i društva u celini. Studentska …

Više o tome »

SO: AEGEE (NS)

AEGEE Novi Sad je član AEGEE Europe mreže od marta 1996. godine. Do danas je izgradio ime ozbiljne, odgovorne i profesionalne studentske organizacije. Iza sebe ima preko 45 uspešno okončanih međunarodnih studentskih projekata. Većinu projekata je finansirala Evropska Komisija iz svojih fondova, što još više potvrđuje ozbiljnost kojom pristupamo svakom …

Više o tome »

SO: ZPU (NS)

Zdravstveno potporno udruženje studenata u Novom Sadu je neprofitno udruženje osnovano pre 19 godina radi pomoći studentima Univerziteta u Novom Sadu. Glavna aktivnost udruženja su dotirana putovanja, što podrazumeva da deo ukupnog iznosa putovanja pokriva udruženje i donatori, najvećim delom Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije, a deo studenti, čime …

Više o tome »

SO: ESFL (NS)

ESFL - European Students for Liberty (Evropski studenti za slobodu) je neprofitna organizacija čiji je cilj da uspostavi jedinstveni, forum podrške namenjen studentima i studentskim organizacijama posvećenim slobodi. Ova međunardona organizacija, ogranak je organizacije iz Sjedinjenih Američkih Država, osnovana kako bi umrežila studente širom sveta i uspostavila osnove za razmenu …

Više o tome »

SO: BEST (NS)

Board of European Students of Technology BEST je neprofitno i nepolitičko udruženje studenata tehničkih i tehnoloških fakulteta koje je u konstantnom razvijanju. Međunarodno udruženje BEST deluje u 30-ak zemalja širom Evrope još od 1989. godine, a broji preko 2600 visokomotivisanih studenata.  93 lokalne BEST grupe stvaraju  rastuću, dobro organizovanu, moćnu …

Više o tome »

SO: Univerzitetski sportski savez Novog Sada (NS)

Univerzitetski sportski savez Novog Sada (USSNS) je jedina organizacija koja se bavi konstantnim organizovanjem sporta među univerzitetskom populacijom, kao i reprezentovanjem našeg univerzitetskog sporta po čitavoj Srbiji i Evropi. Savez je kao takav osnovan 1997. godine i jedina je Univerzitetska sportska organizacija priznata od Ministrastva prosvete i Ministarstva omladine i …

Više o tome »

SO: ESTIEM (NS)

ESTIEM je skraćenica od European Students of Industrial Engineering and Management, odnosno ESTIEM predstavlja jedino evropsko udruženje studenata industrijskog inženjerstva i menadžmenta. ESTIEM trenutno okuplja 68 lokalnih grupa (ogranaka) u 26 evropskih zemalja, te predstavlja preko 5.000 studenata. ESTIEM je osnovan 1990. godine u Ajndhovenu, Holandija, i od samog osnivanja …

Više o tome »
Facebook