Početna > Fakulteti i VŠ > Državni fakulteti

Državni fakulteti

Osnivač Univerziteta u Novom Sadu je Autonomna Pokrajina Vojvodine i on je jedini državni univerzitet na njenoj teritoriji. Delatnost, organizacija i upravljanje, kao i način finansiranja Univerziteta uređeni su Statutom Univerziteta u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju. Univerzitet i fakulteti u njegovom sastavu imaju obrazovnu i naučnu autonomiju.

Univerzitet čine:

Filozofski fakultet (1954.)

Poljoprivredni fakultet (1954.)

Pravni fakultet (1959.)

Tehnološki fakultet (1959.)

Fakultet Tehničkih Nauka (1960.)

Medicinski fakultet (1960.)

Prirodno-matematički fakultet (1969.)

Akademija umetnosti (1974.)

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja (1974.)

Ekonomski fakultet u Subotici (1960.)

Građevinski fakultet u Subotici (1974.)

Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici (2006.)

Tehnički fakultet Mihajlo Pupin u Zrenjaninu (1974.)

Pedagoški fakultet u Somboru (1993.)

Аsocijacija centara za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije i istraživanja (ACIMSI)

UNESCO katedra za studije preduzetnistva

Оставите одговор

Facebook