Početna > Fakulteti i VŠ > Visoke škole

Visoke škole

Obrazovanje se u Novom Sadu odvija u 3 visoke škole strukovnih studija.
Zakonom o visokom obrazovanju je propisano da se nastava izvodi na srpskom jeziku, a da se može realizovati i na jezicima nacionalnih manjina. Takođe, na nekim fakultetima organizovana je i nastava na engleskom jeziku, za strane studente.

Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine je na sednici, koja je održana 29. marta 2001. godine, donela Odluku o polaganju klasifikacionog ispita, prijemnog ispita odnosno ispita za proveru sklonosti i sposobnosti na jezicima narodnosti (‘Službeni list APV’, broj 5/2001). Odredbom člana 2. stav 1. Odluke ustanovljeno je pravo kandidata za upis u visoku školu strukovnih studija, odnosno na fakultet da se prilikom podnošenja prijave za upis izjasni za jezik narodnosti na kome će polagati klasifikacioni ispit, prijemni ispit, odnosno ispit za proveru sklonosti i sposobnosti.
Visoke škole strukovnih studija u Novom Sadu čiji je osnivač AP Vojvodina :

 

Visoka poslovna škola strukovnih studija

Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača

Visoka tehnička škola strukovnih studija

Оставите одговор

Facebook