Početna > Seminari, kongresi, konferencije > Poziv za prijavu (teza): Rasprava o zastupljenosti invaliditeta u drami, pozorištu, film i medijima

Poziv za prijavu (teza): Rasprava o zastupljenosti invaliditeta u drami, pozorištu, film i medijima

Rok: 15 Мај 2015

Namenjena: akademicima i studentima na doktorskim studijama

Mesto održavanja: 25-27 Septembar 2015, na Univerzitetu u Lođu, Lođ, Poljska

Opis

Odsek za studije drame i engleske književnosti pre 1800. godine na Univerzitetu u Lođu vas poziva da prisustvujete 2015.  „Lođ konferenciji o drami, pozorištu, filmu i medijima“, koja će se bavti temom (in)validiteta. Događaj je nastavak serije konferencija organizovanih pod nazivom: „Drama kroz vekove.“

Organizatori žele da pokrenu raspravu o predstavljanju invalidnosti u pozorištu, drami, na filmu i u medijima, sa ciljem da promoviše razvoj istraživanja invalidnosti u ovim oblastima. Posebno smo zainteresovani za različita predstavljanja osoba sa invaliditetom, kako iz sinhronog tako i iz dijahronog ugla pristupa, kao i u promenljivim definicijama i percepcijama invalidnosti koji utiči na te prikaze. Razvoj u akademskim proučavanjima poslednjih decenija su uvele razliku između oštećenja (invaliditeta?), definisanog isključivo u biološkim smislu, i „invalidnosti“(hendikepa?), shvaćen kao kulturni konstrukt proizveden ekonomskim, društvenim i političkim faktorima koji određuju iskustva osoba sa fizičkim i mentalnim oštećenjima. Dok je socijalni model korišćen da dovede u pitanje pretpostavke istorijski dominantne medicinske definicije invalidnosti, obe paradigme imaju svojih prednosti i mana, na koje bismo želeli da uputimo kroz konferenciju. Takva teorijska razmatranja pružaju plodno tle za istraživanje načina na koji su kulture u različitim vremenima i na različitim mestima učestvovale u preobraženju definicije invalidnosti i podsticale ili podražavale društvenu vidljivost i osnaživanje osoba sa invaliditetom. Drugi aspekt ovih promena odnosi se na obim medicinskih stanja koji su smeštani pod etiketu invaliditeta. Bliže ispitivanje premisa na kojima su zasovane takve klasifikacije može dovesti do poučnih zaključaka koji se tiču vrednosti koje društvo gaji i izvora društvenih predrasuda.

Pozivamo takođe i na prijavljivanje teza koje se fokusiraju na kulturu invalidnosti i angažovanje osoba sa invaliditetom u drami, pozorištu, filmu i medijima. Želimo da povećamo svest o njihovim učincima, koja često nude nove tačke gledišta nedostupane fizički neoštećenima. S obzirom da je naš cilj da se temi konferencije priđe iz različitih uglova u cilju razotkrivanja novih perspektiva o invalidnosti i beleženje novih izazova u ovoj oblasti, podstičemo teze koji nude duboku analizu specifičnih radova i/ili zalaze u teorijska razmatranja, uključujući moguća presecanja oblasti invalidnosti i drugih disciplina i teorija poput rodnih studija, postkolonijalizma ili ekokriticizma. Organizatori rado prihvataju originalne radove u bilo kojoj oblasti vezanoj za oblast konferencije, koji nude akademsku ili praktičku perspektivu u oblasti invalidnosti.

Teme u sferi interesovanja uključuju, ali nisu ograničene na:

- medicinski model invalidnosti nasuprot društvenog konstrukcionizma
- invalidnosti (performativni aspekti invalidnosti, „ableism“, „drugost“
- invalidnosti, definisanje normalnog, invalidnost i politika vidljivosti i
- osnaživanje, itd)
- invalidnost i tabu
- invalidnost kao metafora
- invalidnost i pitanje identiteta
- invalidnost i pamćenje
- invalidnost i jezik
- vizuelna retorika invalidnosti
- autohtoni stavovi prema invalidnosti
- invalidnost i seksualnost
- invalidnost u kontekstu posthumanizma, bioetike i ljudskog unapređivanja

Konferencija se održava na engleskom jeziku. Izabrani radovi biće objavljeni u zbirci eseja.

Svaki sažetak (približno 250 do 300 reči) mora sadržati naslov, ime autora i kontakt-informacije (instituciju kojoj se pripada, poštansku adresu i e-mail adresu). Sažetak i kratka biografija trebaju biti predati najkasnije do 15. maja 2015.

Naplata za konferenciju: 500 PLN za akademike sa poljskih univerziteta, 130 evra za delegate izvan Poljske, i smanjena naknada od 300 PLN / 75 evra za doktorske studente. Naknada obuhvata konferencijski materijale, kafu i ručkove, kao i delimične troškove konferencijske publikacije i obilazak grada Lođa.

Molimo vas da apstrakte i upite pošaljete na adresu:

lodz.conference@gmail.com

Prevela na srpski: Sonja Antić, NSUSI

Preporučujemo još

Jednodnevni seminar – Izgradnja kulture mira kroz socijalno-ekološki okvir

Ekološka svest kao osnova napora za harmonizacijom jača  sposobnosti mladih žena da utiču na kreatore/ke …

Оставите одговор

Facebook