Početna > Šta je IJADA?

Šta je IJADA?

Studentske ekskurzije ili kako ih poslednjih godina prepoznajemo kao ’’IJADE’’ su takođe veoma važan deo studentskog života i vannastavnih aktivnosti budući da na istim svake godine, pored naučnog,  postoji i sportski, kao i zabavni program. Naučni program studentskih ekskurzija (Ijada) je vrlo raznovrstan i pored odbrana istraživačkih radova studenata, uključuje i takmičenja u debatovanju, rešavanju studije slučaja, uz brojne stručne tematske radionice i okrugli sto. Ukoliko imate ideju, ili već realizovan istraživački rad sa problematikom koja se tiče teme ijade (Grafijada, Zaštitijada, Menadžerijada, Medicinijada, Turizmijada, Pravnijada, Mašinijada, Politijada…), kao i ako smatrate da ste dobar govornik raspitajte se o organizaciji vezanoj za konkretnu ijadu u okviru vašeg ili nekog drugog fakulteta. Sportski segment IJADA iz godine u godinu okuplja sve veći broj učesnika, kako se širi svest o univerzitetskom sportu i proširivanju organizacije i takmičenja vezanih za isti. Fakultete predstavljaju ženske i muške ekipe iz svih
sportova iz kojih postoji konkurencija (minimum dve ekipe). IJADE su medjunarodni susreti studenata na kojima se sreću i upoznaju novi ljudi iz struke, proširuju znanja iz različitih srodnih oblasti (vašoj struci), podstiče timski i takmičarski duh.

Da još napomenemo, dobar provod je ZAGARANTOVAN.

Pošalji tekst o IJADI

 

 

Оставите одговор

virtility up

Facebook