Početna > Student Ombudsman (UNS)

Student Ombudsman (UNS)

Student ombudsman je nezavisan i samostalan studentski organ Univerziteta koji je nadležan za zaštitu studentskih prava. Ombudsmanu se mogu obratiti svi studenti Univerziteta ako smatraju da su im radom studentskih organizacija, studentskih predstavnika, organa i službi fakulteta i Univerziteta povređena prava. Ukoliko ombudsman utvrdi da je pritužba osnovana, on instituciji preporučuje način na koji bi trebalo otkloniti kršenje prava, te se problem uglavnom prevazilazi mirnim, dogovornim putem.

Važno je da studenti znaju da nema potrebe da se ustežu prilikom obraćanja studentu ombudsmanu – on je tu da zaštiti vas i vaša prava,  možete mu se obratiti i kada niste sigurni da li vam neko pravo pripada (pa stoga ni - da li vam je uskraćeno). Pritom, ne možete trpeti nikakve negativne posledice, jer ukoliko to zahtevate on će vaše lične podatke čuvati kao tajnu.

 Ime i prezime: Simeona Manja
Mejl: [email protected]
Telеfon: 064/964-79-32

Оставите одговор

Facebook